Новинка:


ТЕХНОЛОГІЯ АВТОМАТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАКАЦІЇ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ФОНДАМИ БІБЛІОТЕКИ
 
Технологія автоматичної безконтактної ідентифікації об’єктів за допомогою радіочастотного каналу зв’язку (RFID) – це технологія, що поєднує в собі функції штрих-кодування й електромагнітних протикрадіжних систем та має ширші можливості.
Технологія RFID прискорює, спрощує, позбавляє від помилок такі операції, як прийом, видача, інвентаризація и багато інших, ускладнює розкрадання книг.
Кожна книга оснащується спеціальною радіочастотною міткою. Таким чином, кожне видання отримує унікальний електронний ідентифікатор.
Спеціальні прилади (зчитувачі) використовують цей ідентифікатор в операціях прийому, видачі, інвентаризації та сортуванні.
Для попередження крадіжок томів на виходах з бібліотеки встановлюються спеціальні протикрадіжні ворота, які перевіряють мітки книг, що виносяться, на наявність дозволу на винос.
Система складається з трьох компонентів:
  • міток (активні й пасивні мітки),
  • зчитувачі інформації (рідера)
  • програмного забезпечення для обробки інформації.
1Мітки - наклейки невеликого розміру, що закріплюються всередині корінця або під обкладинкою книги. Мітка має унікальний код, за яким бібліотечна система відрізняє одну книгу від іншої. Мітку можна перезаписувати. З технологічного кута зору RFID-мітка має три секції: область ідентифікації предмета (автор, назва, рік, випуск і т.п.), область багатократного запису для ведення обліку в бібліотеці (останнє звернення, кількість примірників, дату останньої інвентаризації, розташування на стелажах, останнє переміщення і т.д.). Третя секція призначена для запису інформації для систем безпеки, наприклад, функція захисту від несанкціонованого виносу, яка може бути активована і деактивована. Всього RFID-мітки можуть містити десятки кілобайт інформації та протягом десяти років можуть бути багатократно перепрограмовані.
Зчитувачі – прилади, що здійснюють читання та запис інформації в мітках. Настільні зчитувачі використовуються для автоматизації прийому і видачі видань, реєстрації книг, що надходять, та інших операцій. Вони здібні реєструвати одразу декілька книг.
3Стаціонарні зчитувачі у вигляді воріт на виході з бібліотеки попереджують розкрадання томів, подаючи сигнал при несанкціонованому виносі книг.
Переносні (мобільні) зчитувачі використовуються для швидкого пошуку і підбору потрібної книги, проведення інвентаризації, контролю заставок та інших операцій.
Станція самостійної книговидачі одночасно дозволяє видавати літературу (без участі бібліотекаря), записувати дані в АБІС, деактивує протикрадіжні функції та друкує квитанції про взяті книги. У пристрої передбачено використання читацького квитка з штрих кодом. 2
Таким чином RFID-технологія дозволяє контролювати переміщення книг всередині бібліотеки, завдяки здібності настільних зчитувачів реєструвати декілька книг одночасно значно прискорити операції видачі й прийому видань, зменшити кількість помилок при видачі й прийомі видань, проводити швидку інвентаризацію, попереджувати крадіжку та підміну томів, суттєво зменшити вплив людського фактору при підборі, пошуку й сортуванні книг, реєструвати видачу та повернення книг без участі бібліотекаря.
Крім того, система дає змогу прискорити обіг книг (якщо книга відноситься до фонду швидкого обігу, система автоматично оповіщає про це бібліотекаря для скорішого повернення книги на полку), контролювати розташування видань у фондах відкритого доступу (повертати книги на місця у разі, коли вони були помилково4 переставлені читачами).
Читацькі квитки також можуть бути оснащені RFID-мітками. Це дозволить значно прискорити й звільнити від помилок процес видачі й прийому книг. Використовуючи станцію автоматичної реєстрації документів, що видаються, будь-який читач може без допомоги бібліотекаря самостійно зареєструвати книги на своєму читацькому квитку й отримати дозвіл на їх винос (актуально для залів відкритого доступу). За допомогою станції автоматичного повернення книг читач може самостійно здати книги. Ця станція може знаходитись поза приміщенням бібліотеки й працювати навіть тоді, коли бібліотека закрита.
Наприкінці ще раз виділимо особливості RFID:
  • мітка не обов’язково має знаходитися у зоні прямої видимості зчитувача, вона менше піддається впливу зовнішнього середовища та більш довговічна, ніж штрих кодова або магнітна мітки;
  • одночасно можна зчитувати декілька міток;
  • зчитування даних з мітки здійснюється з будь-якого положення, відсутні втрати часу при зчитуванні;
  • дані на мітку заносяться за долі секунди і можуть перезаписуватись та/або доповнюватись в подальшому;
  • мітка має пам’ять, що перезаписується та може використовуватись для занесення службових позначок (дозвіл або заборона на винос, передача до іншого фонду, реставрація, термін списання тощо);
  • мітки мають унікальний код-ідентифікатор, підробка практично неможлива;
  • всі книги ідентифікуються безпомилково, незалежно від їх товщини й віддалення від краю полки (до речі, полка може бути виготовлена з будь-якого матеріалу, в тому числі з сталі).
Використання систем RFID вирішує практично всі завдання, що стоять перед сучасними бібліотеками - робота з фондами відбувається у режимі реального часу, покращується якість роботи з читачами, зникають черги, інвентаризації можна проводити швидше в десятки разів, книги надійно захищені від крадіжок й втрат (функція дистанційного пошуку книг) тощо.
Впровадження RFID-технології не потребує зміни АБІС. Всі переваги технології безконтактної ідентифікації доступні у звичній програмній оболонці. Процес переходу не порушить роботу бібліотеки, заподіє мінімум незручностей й не вимагатиме спеціального навчання співробітників. Обладнання успішно працює з провідними автоматизованими бібліотечно-інформаційними системами ІРБІС та МАРК-SQL.
Авторські права © 2020 Матрикс Пресс. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2012 © Український переклад Joomla! Україна.