Новинка:


БАЗОВИЙ КОМПЛЕКТ

У системі реалізовані всі типові бібліотечні технології, включаючи технології комплектування, систематизації, каталогізації, читацького пошуку, книговидачі і адміністрування, на основі взаємопов'язаного функціонування п'яти типів автоматизованих робочих місць (АРМ)


  АРМ "КОМПЛЕКТАТОР"
 • Попередній опис і оформлення документів замовлення на книги і інші видання з можливістю використання машиночитаних планів видавництв; контроль виконання замовлень;
 • Реєстрація надходження літератури, введення первинних даних для книги сумарного обліку (КСУ);
 • Передача описів на каталогізацію і відомостей про доукомплектування до електронного каталогу;
 • Передплата періодичних видань (абонементні картки і листи замовлення) з можливістю використання передплатних машиночитаних каталогів; подовження передплати;
 • Передача описів періодичних видань до електронного каталогу з подальшою реєстрацією чергових надходжень;
 • Списання літератури - включаючи процеси вибуття літератури з фонду і переміщення її з одного підрозділу до іншого;
 • Типові вихідні форми - інвентарні списки, листи КСо, підсумкові дані про надходження літератури до фонду, актів списання літератури та ін.

АРМ "КАТАЛОГІЗАТОР"
 • Обробка будь-яких видів видань, включаючи аудіо- і відеоматеріали, електронні ресурси, картографічні матеріали, ноти і т.і., будь-яка повнота опису, включаючи зміст журналів і зміст збірок;
 • Опис періодичних видань на зведеному рівні, на рівні окремих номерів і "підшивок" з урахуванням відомостей про статті, що входять до них;
 • Технологія індексації видань (систематизація, передметизація), що включає автоматичне формування авторського знаку і апарат навігації за рубрикатором ДРНТІ, алфавітно-предметному покажчику УДК/ББК, авторітетному файлу предметних рубрик і тезаурусу;
 • Технологія копіювання даних, що виключає повторне введення при створенні аналогічних і пов'язаних бібліографічних описів, зокрема, при створенні аналітичних описів;
 • Система формально-логічного контролю даних - як на рівні окремих бібліографічних елементів, так і на рівні опису в цілому;
 • Оригінальна технологія автоматичної звірки на дублетність, що виключає повторне введення до електронного каталогу;
 • Рішення задвдання книгозабезпеченності та безінвентарний облік багатопримірникової літератури для бібліотек внз;
 • Вихідні форми - покажчики, інвентарні списки, списки номерів журналів, що не надійшли та ін.

АРМ  "АДМІНІСТРАТОР"
 • Робоче місце фахівця, що виконує системні операції над базами даних в цілому, направлені на підтримку їх актуальності, цілісності і збереження.

АРМ "КНИГОВИДАЧА"
 • Технологія формування і ведення черги електронних замовлень на видачу літератури і фіксації їх виконання;
 • Оперативна інформація про вільні примірники замовленої літератури, про видану літературу і читачів, що мають її на руках;
 • Технологія фіксації повернення літератури;
 • Облік відомостей про видачу/повернення літератури в індивідуальних картках (документах) читачів;
 • Отримання статистики про заборгованість читачів та попит на літературу;
 • Спеціальна технологія книговидачі на основі штрих-кодування примірників і читацьких квитків.

АРМ "ЧИТАЧ"
 • Дружній інтерфейс, розрахований на користувача, що не володіє ніякими спеціальними знаннями;
 • Врахування різних рівнів підготовки користувача;
 • Широкий спектр пошукових засобів, що забезпечують швидкий (шляхом прямого доступу через словники) пошук в базах даних електронного каталогу за будь-якими елементами опису та їх поєднаннями;
 • Робота з декількома базами даних, що становлять електронний каталог;
 • Безпаперова технологія формування замовлення на видачу літератури.

TCP / IP СЕРВЕР ІРБІС 64 
 • TCP / IP сервер ІРБІС 64 (або просто сервер ІРБІС 64) забезпечує взаємодію клієнтських АРМ ІРБІС з базами даних ІРБІС 64.
 • Кількість одночасно працюючих клієнтів обмежується ліцензією, крім підключень АРМ Читач. Кількість одночасно працюючих АРМ Читач обмежується лише ресурсами операційної системи.
 • Максимальний відомий обсяг БД, реально працює під управлінням сервера ІРБІС64, становить близько 11 млн. записів.
 • Кількість БД в ІРБІС64 не обмежено.
Авторські права © 2020 Матрикс Пресс. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2012 © Український переклад Joomla! Україна.