Новинка:


КАІСА - АРХІВ
 
Програмно-інформаційний комплекс КАІСА-Архів - Програмно-інформаційний комплекс, призначений для інформатизації архівів.
ПІК КАІСА-Архів забезпечує створення і ведення єдиної бази даних архіву, представлення в Інтернеті електронного каталогу архіву, автоматизацію ведення науково-довідкового апарату та документообігу архіву.
 
ПІК КАІСА-Архів впроваджено у шести великих архівах РФ:
 
Центральний державний архів кінофотофонодокументів Санкт-Петербурга http://photoarchive.spb.ru;
Російський Державний історичний архів (Санкт-Петербург) www.fgurgia.ru;
Російський Державний архів літератури та мистецтва (Москва) www.rgali.ru;
Російський Державний архів кінофотодокументів (Красногорськ) http://altsoft.rosbi.net/rgakfd;
Ленінградський обласний державний архів у м. Виборзі, Державний архів Хабаровського краю (Хабаровськ).
 
ПІК КАІСА-Архів призначений для рішення наступних задач:
 
    1. Забезпечення усіх функціональних служб архіву єдиною базою даних опису архівних документів. При цьому використовується структурований опис документів за прийнятою в архівах ієрархічною схемою:
 • Фонд;
 • Опис з розділами систематизації;
 • Одиниця зберігання;
 • Лист.
Можливість настройки структури опису архівних документів дозволяє використовувати ПІК для інформатизації архівів, що зберігають різні типи документів: на паперових носіях, кіно, фото, фоно та електронних носіях. Забезпечується можливість приєднання до описів у базі даних електронних образів документів у довільних форматах (більше 50 форматів)
    2. Формування  автоматизованих робочих місць функціональних служб архіву:
 • Відділ комплектування: описує нові надходження в базі даних, при цьому автоматично формуються облікові документи:
  • Книга обліку та опису;
  • Описи;
  • Акти приймання-передачі та вибуття, протоколи і висновки експертної комісії;
  • Каталожні картки;
  • Журнали використання.
 • Відділ забезпечення обліку і збереження: відслідковує технічний стан  архівних документів,  контролює їх місцезнаходження, створює електронні копії документів для страхового фонду та фонду користувачів.
 • Відділ використання: працює з дослідниками та віддаленими користувачами в автоматизованому режимі, формує виставки, керує Інтернет – представленням електронного каталогу, створює тематичні компакт-диски
   3. Переклад в електронний формат науково-довідкового апарату архіву (НДА), який забезпечує пошук та ідентифікацію документів, що зберігаються в архіві.
Формування і ведення в електронному форматі основних видів каталогів і картотек: систематичного, іменного, географічного, картотеки організацій з перейменуваннями, різноманітних тематичних картотек
Формування додаткового  довідкового апарату, необхідного для однозначного опису атрибутів документів з використанням довідників-покажчиків.
   4. Підтримка багатоаспектного пошуку та вибірки інформації. Пошук и вибірка інформації за комбінованими критеріями, за всіма реквізитами, що описують архівні документи, включаючи контекстний пошук та покажчики НДА.
    5. Ведення бази даних: опис документів і ведення  НДА кількома мовами.
    6. Підготовка в базі даних публікацій архівних документів:
 • Формування путівника по фондах (з розділами систематизації за Єдиним систематичним класифікатором);
 • Підготовка виставок, дисків, буклетів, тематичних видань.
   7. Інтернет-представлення електронного каталогу архіву з можливістю багатоаспектної збірки інформації, а також групування документів за основним покажчиком НДА.
    8. Конвертація  в базу даних КАІСА-Архів раніше створених електронних ресурсів.
    9. Моніторинг руху і місцезнаходження одиниці зберігання (справи).
Авторські права © 2020 Матрикс Пресс. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2012 © Український переклад Joomla! Україна.