КОМПЛЕКСНА АВТОМАТИЗОВАНА МУЗЕЙНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА
КАМІС 2000
 
КАМІС 2000 - найпотужніша на сьогоднішній день музейна система. Вона реалізована на сучасній СУБД Oracle в клієнт-серверній архітектурі і забезпечує автоматизацію всіх основних видів музейної інформаційної діяльності, а також:
  • одночасну роботу в мережі необмеженої кількості робочих станцій з центральною базою даних як завгодно великого обсягу з високими характеристиками надійності, безпеки та захисту від збоїв.
  • детально розроблене санкціонування доступу, що дозволяє налаштувати різні рівні доступу до бази даних для різних категорій користувачів (керівник музею, хранитель, співробітник відділу обліку, реставратор, лаборант, експозиціонер, сторонній дослідник).
  • роботу з єдиною музейної базою даних, що дає можливість переглянути інформацію про колекцію музею по фондам, зберігачам, типам опису, робить більш ефективним механізм запитів до БД.
  • використання в описі музейних предметів ієрархічних довідників і тезаурусів.
  • перехід до сучасного інтерфейсу, що спрощує освоєння системи і що полегшує орієнтацію в ній користувача.

Версія КАМІС 2000 створена розробниками на основі дев'ятирічного досвіду розробки та впровадження попередніх версій системи, тому має низку переваг, пов'язаних не тільки з використанням однієї з найпотужніших СУБД в світі, але і з розширенням суто користувача, технологічних можливостей.
Застосування клієнт-серверної версії КАМІС доцільно для музеїв з великими колекціями і числом використовуваних в локальній мережі робочих станцій понад 5. Особливо актуально впровадження клієнт-серверної системи в музеях, де вже введено десятки тисяч описів предметів.
До складу системи КАМІС 2000 входить СУБД Oracle 8i Standart Edition або Personal Edition (для окремих, автономних робочих станцій). Її постачання (зі значною знижкою) і технічну підтримку здійснює ЗАТ «КАМІС», як партнер корпорації Oracle.

Авторські права © 2020 Матрикс Пресс. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2012 © Український переклад Joomla! Україна.