Новинка:


АВТОМАТИЗОВАНА БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА МАРК-SQL

mapk
АІБС “МАРК-SQL” являє собою інтегровану систему, яка призначена для автоматизації інформаційних технологій в галузі бібліотечної справи. АІБС “МАРК-SQL” розроблена для використання в бібліотеках різного рівня та відомчої приналежності.


ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ АІБС “МАРК-SQL”

 • комплектування літератури;
 • облік бібліотечного фонду;
 • створення і ведення електронного каталогу,;
 • систематизація та предметизація документів;
 • технічна обробка нових видань;
 • довідково-інформаційне обслуговування;
 • обслуговування читачів;
 • ведення статистичної звітності;
 • аналіз книгозабезпеченості;
 • робота з повнотекстовими та мультимедійними ресурсами;
 • застосування штрихкодової технології;
 • доступ до ресурсів бібліотеки через Інтернет.

ПРИЗНАЧЕННЯ АІБС “МАРК-SQL”

 • створення різних видів бібліографічних записів;
 • створення повнотекстових та мультимедійних ресурсів;
 • можливості пошуку за будь-яким елементом бібліографічного запису та їх сполученням;
 • отримання результатів пошуку в необхідній для користувача формі;
 • імпорт/експорт в основні комунікативні формати MARC 21, UNIMARC, RUSMARC.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АІБС “МАРК-SQL”

 • Робота системи в мультизадачному режимі - багатокористувацький режим роботи;
 • Розширюваність: можливість додання нових компонентів (функцій) або зміна деяких існуючих компонентів;
 • Масштабованість: можливість адаптації ІС під будь-який розмір фондів та кількість користувачів;
 • Мобільність: можливість переносу програм та даних із одного операційного середовища в інше, можливість роботи з різними СУБД;
 • Інтероперабільність: здатність до взаємодії з іншими ІС;
 • Дружність до користувача (графічний багатовіконний інтерфейс);
 • Модульність структури. 

ВЕРСІЇ АІБС “МАРК-SQL”

 • Основна версія - для бібліотек з фондом більше 50000 найменувань
 • міні версія - для бібліотек з фондом до 50000 найменувань
 • версія для шкільних бібліотек
 • SQL Internet-варіант

 

Авторські права © 2020 Матрикс Пресс. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2012 © Український переклад Joomla! Україна.