АВТОМАТИЗОВАНА ІНТЕГРОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА (АІБС) "МЕГАПРО"

megaproАІБС "МегаПро" забезпечує комплексну автоматизацію інформаційно-бібліотечних технологій, ефективне управління інформаційними ресурсами і організацію доступу до них. Призначена для бібліотек будь-яких видів і типів, незалежно від об'ємів фондів.


Системні характеристики

АІБС "МегаПро" розроблена на основі відкритих стандартів і форматів даних. У ній реалізована триланкова архітектура "тонкий клієнт - сервер додатків - СУБД" на основі Web- технологій.
Як СУБД використовується MS SQL.
АІБС "МегаПро" створена на програмних засобах платформи .NET Framework.

Функціональні можливості

 • ефективна автоматизація усіх основних бібліотечних процесів
 • каталогізація усіх видів документів
 • підтримка форматів MARC21, RUSMARC, UNIMARC
 • підтримка UNICODE на рівні зберігання та представлення даних
 • підтримка різних видів лінгвістичного забезпечення
 • пошук по різним елементам бібліографічного запису
 • навігація по функціях і інформаційних ресурсах системи
 • підтримка довільної кількості бібліографічних баз даних
 • обслуговування читачів, відповідність вимогам по захисту персональних даних
 • функціонування в локальних і глобальних мережах
 • інтеграція в корпоративні системи на основі протоколів Z39.50, HTTP, OAI – PMH
 • інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс, легкість і простота установки
 • зручні і гнучкі функції налаштування

Склад АІБС «МегаПро»


1. Модуль «Електронна бібліотека»
2. Модуль «Адміністрування»
3. Модуль «Реєстрація»
4. Модуль «Обслуговування»
5. Модуль «Каталогізація»
6. Модуль «Комплектування»
7. Модуль «Передплата»
8. Модуль «Книгозабезпеченість»

 

АІБС «МегаПро» дозволяє будь-якій бібліотеці приступити до комплексної автоматизації своїх процесів, створення і використання ресурсів.
Володіючи функціоналом на рівні провідних АІБС / АБІС, АІБС «МегаПро» дає бібліотекам додаткові можливості та переваги.
Будь-які технологічні операції, обслуговування читачів та звернення до ресурсів можуть виконуватися не тільки на комп'ютерах, безпосередньо підключених до обчислювальної мережі бібліотеки, але і на будь-яких інших комп'ютерах незалежно від їх географічного місцезнаходження. Це особливо важливо, наприклад, для бібліотек які мають багато філій, а також при роботі із зведеними ресурсами.
Інша важлива перевага архітектури АІБС «МегаПро» - оптимальне і найменш витратне рішення питань захисту персональних. За допомогою АІБС «МегаПро» з'являється можливість забезпечувати кваліфіковане обслуговування АІБС і рішення виникаючих питань без наявності власних дорогих ІТ-фахівців, що важливо для багатьох невеликих і середніх бібліотек.
Крім того, у бібліотек з'являється можливість реалізувати важливі переваги триланкової архітектури АІБС «МегаПро» і перенести обчислювальні потужності, а також зберігання даних (і пов'язані з цим витрати на утримання та обслуговування) на зовнішні сервера інших бібліотек, інформаційних центрів і т.д.
Завдяки можливостям віддаленого адміністрування і взаємодії, АІБС «МегаПро» забезпечує бібліотекам якісно новий рівень супроводу з боку розробників.
Даний продукт може бути основою для створення електронно-бібліотечних систем (ЕБС), а також забезпечує взаємодію з провідними постачальниками цифрових інформаційних ресурсів.
Авторські права © 2020 Матрикс Пресс. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2012 © Український переклад Joomla! Україна.