Новинка:

altsoft
                         КОМПЛЕКСИ КАІСА

Програмно-інформаційні комплекси для інтегрованого подання інформаційних культурних ресурсів регіону

Програмно-інформаційні комплекси КАІСА є робочими інструментами створення електронних інформаційних ресурсів музеіїв, організацій з охорони пам'ятників, архівів і використовуються дляінтегрованого представлення інформаційних ресурсів установ культури регіону. У рамках регіональних проектів здійснюється інтеграція інформаційних ресурсів установ культури різних типів і різної відомчої приналежності. Ядром інтеграції є регіональна енциклопедія.

КАІСА-Енциклопедія - Програмно-інформаційний комплекс управління проектами створення регіональних енциклопедій у поліграфічному форматі та у розширеному форматі Інтернет-енциклопедій.  Комплекс є універсальним довідковим інформаційним ресурсом, а також ядром об’єднання роз’єднаних інформаційних ресурсів для створення повноцінного представлення різноманітних аспектів життєдіяльності регіону. 

КАІСА-Архів - Програмно-інформаційний комплекс, призначений для інформатизації архівів. Забезпечує створення і ведення єдиної бази даних архіву, представлення в Інтернеті електронного каталогу архіву, автоматизацію ведення науково-довідкового апарату та документообігу архіву.

КАІСА-Спадщина - Програмно-інформаційний комплекс, призначений для створення баз даних об'єктів культурної спадщини (пам'ятники архітектури, історії та археології).

КАІСА-Краєзнавство - Програмно-інформаційний комплекс, призначений для формування повнотекстових електронних бібліотек з пошуковими можливостями баз даних. Використовується для створення та об’єднання краєзнавчих електронних ресурсів, які мають різноманітну тематичну спрямованість.

КАІСА-АФІША - Афіша культурних подій регіону, яка забезпечує комп'ютерну технологію ведення інтегрованої бази даних установ культури,  подій культурного та наукового життя регіону, рекламно-інформаційне обслуговування установ культури, освіти і науки.  База даних закладів культури регіону включає відомості як для повноцінного представлення інформації про ці закладі в Інтернеті, так і відомості для збору і аналізу статистичних даних за основними показниками діяльності, необхідної для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.
Авторські права © 2020 Матрикс Пресс. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2012 © Український переклад Joomla! Україна.