Новинка:

BOK

СИСТЕМА ІРБІС ТА МАКРООБ’ЄКТИ


В АБІС «ІРБІС» передбачено можливість зв’язку документів бази даних (БД) як із зовнішніми, так і з внутрішніми двійковими об’єктами.
Робота із зовнішніми об’єктами.
ІРБІС (32 і 64) пропонує можливість пов’язувати записи БД із зовнішніми об’єктами. Ними можуть бути будь-які файли або Інтернет-ресурси. Для опису посилань на зовнішні об’єкти в БД електронного каталогу передбачено спеціальне поле - мітка 951 (сторінка ТЕХНОЛОГІЯ). Поле 951 може повторюватись, тобто один опис (документ) може мати декілька зовнішніх об’єктів. Одне повторення поля 951 описує один зовнішній об’єкт. Для опису об’єкта передбачено три підполя:

 • А – ім’я файлу зовнішнього об’єкту;
 • I - URL зовнішнього об’єкту;
 • Т – назва зовнішнього об’єкту природною мовою.

Підполя А та I є альтернативними, тобто заповнення обох підполів в одному повторенні не має сенсу.
Підполе А використовують у випадку, коли зовнішній об’єкт (файл) знаходиться:

 1. Безпосередньо в директорії відповідної БД. У цьому випадку вказується лише ім’я та розширення файлу зовнішнього об’єкту (наприклад, ^Aдоповідь.doc).
 2. В окремій директорії, що знаходиться усередині директорії відповідної БД. В цьому випадку вказується відносний шлях (відносно директорії БД), ім’я та розширення файлу зовнішнього об’єкту (наприклад, ^A\111\222\доповідь.doc). Спосіб опису зовнішнього об’єкту через підполе А є переважним.

Підполе I використовують у тих випадках, коли зовнішній об’єкт може бути визначений тільки через абсолютну адресу:

 1. URL - в цьому випадку він й вказується (наприклад, ^Ihttp://www.gpntb.ru).
 2. Повний шлях, що містить ім’я комп’ютера (наприклад, ^I\\LIB4\c\111\222\доповідь.doc). У цьому випадку виникають проблеми при показі зовнішнього об’єкту через Web, які необхідно вирішувати за допомогою спеціального корегування форматів показу.

Якщо зовнішнім об’єктом є HTML-файл, у середині якого присутні посилання на відносний URL, такий зовнішній об’єкт описується лише через підполе 951^I.
У форматах показу зовнішні об’єкти відображаються у вигляді посилань. Для цього у системі передбачені відповідні конструкції мови форматування. (докладніше про форматування див. у Додатку 4 Загального опису).
Робота з внутрішніми двійковими об’єктами.
ІРБІС (тільки ІРБІС 64) пропонує можливість зберігати всередині документів двійкові ресурси й представляти їх (посилатися на них) у вихідних формах через формати показу. Така можливість може використовуватись у наступних випадках:

 1. Двійкові ресурси - графічні дані, відео, звук і т.п. - мають залишатись невід’ємною частиною документа, тобто портуватись (копіюватись, імпортуватись, експортуватись) разом з ним. На основі зовнішніх об’єктів це здійснити важко.
 2. Двійковий ресурс знаходиться всередині контексту  - всередині поля/підполя. Наприклад: всередині назви є складна математична або хімічна формула, яку не можливо ввести за допомогою UNICODE. За допомогою внутрішнього двійкового ресурсу можна її ввести, а потім відображати, наступним чином: формула сканується, тобто перетворюється на графічний ресурс (файл), який вводиться в документ як внутрішній, після чого у потрібному місті заголовку вводиться команда (див. нижче), що посилається на відповідний внутрішній ресурс.

Введення двійкових ресурсів.
Для зберігання таких даних у документі передбачається спеціальне поле -953. Введення в дане поле (для БД електронного каталогу) передбачається в РЛ на сторінці ТЕХНОЛОГІЯ. Поле – повторюється, кожне повторення містить один двійковий ресурс. Поле містить чотири підполя:

 • A - тип внутрішнього ресурсу;
 • Т – назва двійкового ресурсу;
 • P – характер ресурсу;
 • B - власне ресурс.

Для введення поля передбачено вкладений РЛ - 953.wss. Файл параметрується через параметр TagInternalResource у секції [MAIN] серверного INI-файлу. Тип внутрішнього ресурсу (підполе А) співпадає з типом (розширенням) відповідного файлу. Для введення типів ресурсів передбачено довідник 953.mnu. Для введення власне двійкового ресурсу (підполе В) використовується метод введення 12 – ВВЕДЕННЯ ІЗ ЗОВНІШНЬОГО ФАЙЛУ - з опцією 3 (докладніше див. у Додатку 8 Загального опису). Можна вказувати маску для обраних у якості двійкових ресурсів файлів при обзорі (через кому після опції 3). При введенні вказаного файлу автоматично переноситься його розширення в підполе А. У випадку, коли двійковим ресурсом є графічні дані у форматі BMP, можливе їх введення через буфер обміну Windows. Якщо підполе А пусте - типом двійкового ресурсу вважається BMP.
Двійкові ресурси зберігаються в документі у текстовому форматі, тобто зазнають спеціального кодування, щоб виключити неприпустимі з точки зору ІРБІС символи. У підполі Р (характер ресурсу) можна вказати, чи є двійковий ресурс контекстним (є частиною поля/підполя) або незалежним (позаконтекстним – наприклад, фото читача).
Відображення двійкових ресурсів у форматах показу.
Це можливо лише в HTML-форматах. Передбачаються наступні способи відображення внутрішніх двійкових ресурсів:


1. У потрібне поле/підполе документа або через формат у результаті розформатування вводиться команда у вигляді: [[N]], де N - номер внутрішнього двійкового ресурсу в документі (номер відповідного повторення поля 953 починаючи з 1). Даний спосіб найзручніший і є єдиним можливим у випадку, коли місце розташування ресурсу не може бути передбачено у форматі. Наприклад, складна математична або хімічна формула всередині назви конкретного документа. У цьому випадку команда виводу двійкового ресурсу вводиться безпосередньо у заголовок: #200: ^A<частина назви до формули> [[1]] <частина назви після формули>. При цьому двійковий ресурс із зображенням формули вводиться у якості першого повторення поля 953. Команда виводу двійкового ресурсу також може формуватись за допомогою формату. Наприклад:
(if p(v953) then '[[',&uf('+90'),']]<br>' fi),
де &uf('+90') - номер поточного повторення. Даний спосіб відображення внутрішніх двійкових ресурсів - [[N]] – підтримується лише у форматах показу, які явно помічені як HTML-формати. Явно поміченим вважається такий формат, що починається з пустого тега </>, який ніяк не впливає на представлення документа).
2. Використання ІРБІС-тега:
<IRBIS TYPE="1" VALUE="dbname,mfn,numb">,
де dbname - ім’я БД (за умовчанням - поточна); mfn - внутрішній номер документа; numb - номер двійкового ресурсу в документі (номер повторення поля 953).  В цьому випадку вказаний вище як приклад формат буде мати вигляд:
(if p(v953) then '<IRBIS TYPE="1" VALUE=",',mfn,',',&uf('+90'),'"><br>' fi).
3. Застосовується тільки для графічних ресурсів з використанням IMG-тега із ІРБІС-посиланням.
<IMG SRC=”IRBIS:12,dbname,mfn,numb”>


В цьому випадку вказаний вище приклад формату буде мати вигляд:
(if p(v953) then '<IMG SRC="IRBIS:12,,',mfn,',',&uf('+90'),'"><br>' fi).
Також є можливість не відображати двійковий ресурс, а формувати на нього посилання. Використовується ІРБІС-посилання з командою 3. Наведений нижче формат буде формувати посилання на усі двійкові ресурси документа:
(if p(v953) then '<A HREF="IRBIS:3,12,,',mfn,',',&uf('+90'),'">’,v953^T ,'</A><br>' fi).
Крім графічних ресурсів (BMP, GIF, JPG) у якості внутрішніх двійкових ресурсів можна використовувати будь-які інші, але у форматах показу на них можна лише посилатися, тобто використовувати форматну конструкцію, наведену вище.
У якості внутрішніх двійкових ресурсів має сенс використання невеликих ресурсів. Якщо це повний текст книги, його краще використовувати як зовнішній об’єкт). При корегуванні внутрішніх двійкових ресурсів (при коррегуванні/додаванні поля 953) їх актуальне представлення у форматі показу АРМу Каталогізатор здійсниться лише після збереження документа.
Пропонується спеціальний форматний вихід (UNIFOR), який зберігає заданий внутрішній ресурс у заданому файлі
&uf('+9DNN#<повний шлях>'),
де NN - номер внутрішнього двійкового ресурсу у поточному запису.
Особливий випадок - представлення внутрішніх двійкових ресурсів при роботі через Web. У цьому випадку для їх представлення можна використовувати лише відповідні команди шлюзу (див. опис Web-ІРБІС).
Найбільш наочними прикладами внутрішніх двійкових ресурсів можуть бути скановані обкладинки рідкісних книг (в БД електронного каталогу) та фото читачів (в БД читачів RDR).

 

Підготувала за матеріалами розробників
Тетяна Березна

Авторські права © 2020 Матрикс Пресс. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2012 © Український переклад Joomla! Україна.