Новинка:

BOK

 

 

Зробіть свою роботу в ІРБІС більш комфортною!

Система ІРБІС має достатньо гнучкі можливості налагодження під вимоги конкретної бібліотеки. У багатьох користувачів не виникає проблем, коли мова йде про те, щоб відредагувати, змінити чи створити нові словники, робочі листи, користувацькі профілі. Ці функції властиві здебільшого адміністраторам системи. Але система передбачає ще більш тонкі настройки для кожного користувача-каталогізатора. І здійснюються вони безпосередньо в АРМі “Каталогізатор” на площині “ВВОД”. Тому ми були дуже здивовані тим, що далеко не всі наші користувачі знають про цю можливість і вміють нею користуватися. Між тим застосування кнопки “НАСТРОЙКА”, а саме про неї йде мова, передбачає індивідуальне налагодження профілю кожного користувача (за умови, що такий профіль створено адміністратором (наприклад, Masha.ini)).
При застосуванні кнопки викликається спеціальне вікно, яке має дві закладки “Фиксированные” та “Произвольные”.
Умовно функції закладки “ФИКСИРОВАННЫЕ” можна поділити на блоки.
     І. Етап роботи, партія книг. Каталогізатор один раз вводить “Этап работы”, “ФИО исполнителя”, “Номер записи КСУ”, “Номер акта поступления”, “Дата КСУ”. Ці настройки будуть діяти протягом всього етапу роботи і будуть автоматично вноситися   у відповідні поля робочого листа.
     ІІ. Ціни, примірники, інвентарні номери. Ціну кожного примірника та інвентарні номери можна виводити у формат перегляду або каталожну карту, а можна й не виводити. За замовчанням у системі встановлені такі параметри:
“Цены в формат просмотра” та “Цены на КК” – виводяться ціни всіх примірників. “Экземпляры на КК”  - виводяться. “Инвентарные номера на КК”, “Инвентарные номера в формат просмотра” – не виводяться. Для зміни значень за замовченням треба скористатися словником у відповідному рядку і вибрати потрібне значення.
     ІІІ. Предметизація, систематизація. Цей блок відповідає за вигляд на каталожній картці та у вікні перегляду ключових слів, анотації, систематичних індексів. Тут також встановлені значення за замовченням, які можна змінювати, використовуючи відповідні словнички. У дистрибутиві встановлені наступні значення:
“Кл. слова на КК” – виводяться малими літерами, якщо введено не більш, ніж 5 повторень. Коли більше – зовсім не виводяться на КК. “Кл. слова в формат просмотра” – виводяться всі. “Аннотация на КК” – виводиться лише для каталога (вид документа “b”), “Аннотация в формат просмотра” – виводиться. “Индексы на КК” – через “+” виводяться всі введені індекси (ГРНТИ, УДК, ББК, Индексы другой классификции). В словнику можна вибрати, які індекси виводити в стовпчик. “Предметные и географические рубрики” – всі виводяться. “Общие примечания” – на КК та у форматі перегляду виводяться з нового рядка.
     IV. ГОСТ. У зв’язку зі змінами у ГОСТі, які ще не прийняті в Україні, виникає потреба у відміні автоматичного заповнення деяких полів. Для цього треба змінити параметри:
“Общее обозначение материала [Текст] на КК не выводить” та аналогічно “Общее обозначение материала [Текст]в формат просмотра не выводить ”.За замовченням [Текст] виводиться.
“Сведения к заглавию формировать из ХД” – за замовченням формуються з характеру документа. При виборі із словника можливі варіанти «Для всех не формировать», «Для аналитечкого описания не формировать», «Не преобразовывать в строчные». Останній параметр буде корисним навіть тоді, коли ГОСТ буде прийнятий. Тому що в деяких випадках відомості щодо назви починаються з власного імені.
Закладка “ПРОИЗВОЛЬНЫЕ” використовується для створення власного меню швидкої вставки. У рядки від 1 до 9 можна внести дані (фрази, слова, символи), які часто використовуються при створенні документів. Для того, щоб вставити дані з цих рядків у будь-яке поле необхідно встановити курсор в потрібному місці та одночасно натиснути клавіші “Alt” та відповідну цифру – номер рядка з меню. Якщо ви забули номер рядка, то натисніть одночасно клавіші “Alt”+0 та виберіть необхідний рядок з меню.
Нагадаємо, що ті параметри, які встановлені за допомогою кнопки “НАСТРОЙКА” будуть діяти для всіх документів до того часу, поки не будуть встановлені інші. Це не стосується поля “НАСТРОЙКИ” (поле 905) на закладці “ТЕХНОЛОГИЯ”. Ці настройки діють лише для конкретного документа. Більшість рядків цього поля повторюють рядки кнопки “НАСТРОЙКА”, але є й такі, що відрізняються.
У рядок “Тираж” вводиться тираж основної та додаткових карток (наприклад, 6/2: 6- основних, 2 – додаткові). У рядку “Содержание введено полностью” можна задати наступні параметри “Содерж.:” – у разі, коли зміст введено повністю, “Из содерж.:” або “В содерж.:” – коли частково. Можна задати параметр для відмови виводу змісту на КК “На КК не выводить”. За замовченням стоїть значення “Содерж.:”. Для того, щоб напис виходив українською мовою необхідно відредагувати файл 905k.mnu. “Проверку на дублетность по ЭД БО выполнять» - за замовченням перевірка на дублетність відбувається і дублетні записи не зберігаються. У деяких випадках необхідно відмінити перевірку на дублетність. Наприклад, коли дуже довгі назви статті та джерела, перевірка на дублетність виконується не коректно.
Впевнена, що правильне застосування настройок зробить вашу роботу більш комфортною.

Березна Тетяна
Авторські права © 2020 Матрикс Пресс. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2012 © Український переклад Joomla! Україна.