Новинка:

 WEB-РІШЕННЯ

OPAC-ІРБІС 64/32
Модуль шлюзу WWW-сервера для доступу до ресурсів ІРБІС через Інтернет
(OPAC - Online public access catalog. Простіше кажучи загально-доступний каталог бібліотеки)

     Програмне забезпечення OPAC-ІРБІС 64/32 призначене для забезпечення доступу користувачів Інтернет до електронних каталогів та інших бібліографічних баз даних ІРБІС. OPAC-ІРБІС 64/32 використовується як одна з основних компонент бібліотечних інтернет-серверів і інтернет-комплексів.
  
ОСНОВНІ СИСТЕМНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ OPAC-ІРБІС 64/32:
 • Повна сумісність зі всіма компонентами сімейства ІРБІС;
 • Єдина технологія обслуговування локальних і віддалених користувачів;
 • Єдина технологія обслуговування запитів, що надходять в режимі он-лайн та електронною поштою;
 • Можливість використання єдиного бібліографічного масиву як для технологічних операцій, так і для обслуговування локальних і віддалених користувачів;
 • Наявність функцій підтримки електронних бібліотек, електронної доставки документів та МБА;
 • Наявність функцій підтримки розподілених корпоративних систем і багатофіліальних мереж;
 • Наявність простої і зручної системи біллінга і авторизації користувачів;
 • Можливість роботи з будь-якою кількістю бібліографічних баз даних, у тому числі і одночасно;
 • Можливість формування запиту у фіксованій і вільній формах з використанням більшості операцій інформаційного пошуку;
 • Можливість використання будь-яких форматів виводу, визначених користувачем, зокрема RUSMARC, UNIMARC, MARC21

  БАЗОВІ ОПЕРІЦІЇ WEB-ІРБІС:

 • Пошук в довільній базі даних, що має структуру ІРБІС, за необмеженою кількістю полів, за будь-якими елементами опису та їх комбінаціями, з можливостями визначення префіксів і кваліфікаторів пошукових термінів, нормалізації слів і застосування апарату усікань;
 • Використання при пошуку статичних словників і рубрикаторів, що включені до пошукових форм або підключаються з зовні, з можливістю комбінування елементів словників з будь-якими іншими пошуковими завданнями;
 • Використання динамічних словників баз даних, з можливістю отримання списку термінів словника з подальшим пошуком за вибраними термінами; навігація словниками, включаючи завдання початку сканування по перших символах, і в термінах «наступні», «попередні»;
 • Показ записів з довільної бази даних у всіх типах стандартних форматів, включаючи інформаційний, у вигляді каталожної картки, в мітках і розшифрованих RUSMARC, UNIMARC, MARC21. Можливе застосування будь-яких форматів, визначених користувачем в нотації ІРБІС;
 • Налаштування кількості записів, що виводяться, визначається користувачем, з подальшою навігацією в термінах «наступні», «попередні»;
 • Вибір записів з числа знайдених, з подальшою їх обробкою, включаючи вивантаження вибраних записів в стандартних форматах RUSMARC, UNIMARC, MARC21;
ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ WEB-ІРБІС
      Всі функції повністю керуються адміністратором, включаючи настройку пошукових форм, додавання і видалення пошукових полів, настройку їх атрибутів, включення рубрикаторів і статичних словників. Введені елементи підтримки сервісів електронної доставки документів і прямого доступу до повних текстів (якщо вони є) за наслідками пошуку. Технологія авторизованого доступу побудована не на рівні стандартних методів веб-серверів, а на базі оригінальних рішень з використанням динамічно формованих сторінок і бібліотек форм-файлів. Це реалізовано з метою розширення можливостей адаптації до конкретних умов і підвищенню стійкості до несанкціонованого доступу. WEB-ІРБІС має вбудовану підтримку включення до електронного каталогу посилань на повні тексти документів. При цьому реалізована вільна технологія формування посилань у вигляді URL, що дозволяє використовувати це не тільки для формування власної колекції повних текстів, але і для каталогізації і включення до бази даних ресурсів Інтернет, що дуже важливо в сучасних умовах. Таким чином, WEB-ІРБІС може використовуватися як базова технологія при створенні віртуальних і електронних бібліотек. Процес створення посилань достатньо простий і повністю інтегрований з технологією ІРБІС. WEB-ІРБІС забезпечує високу швидкість виконання запитів різного ступеня складності. WEB-ІРБІС здійснює підтримку розширених форматів, установку параметрів видачі; допускає можливість використовування розширених засобів формування запитів, використовування декількох термінів в одному полі; має розширені функції сервісу.
  
ОСНОВНІ ПРОГРАМНО ТЕЗНОЛОГІЧНІ КОМПОНЕНТИ
     WEB-ІРБІС базується на наступній сукупності основних компонент:
 • Модуль забезпечення зв'язку між веб-сервером і БД, створений на основі CGI-технології для веб-серверів Apache, WebSite. Крім того, він забезпечує роботу програмного забезпечення з будь-якими іншими серверами, що підтримують дану технологію, яка є стандартом для виконання додатків в Інтернет. Для IIS використовується технологія підтримки внутрішнього API. Модулі, що використовують CGI, виконані у вигляді виконуваних програм, API – у вигляді динамічних бібліотек. Дані модулі є єдиними специфічними для різних веб-серверів - всі інші не залежать від типу вказаних серверів і методів взаємодії.
 • Модулі пошуку і форматування результатів є загальними для WEB-ІРБІС і ІРБІС і виконані у вигляді динамічних бібліотек. Управляються модулем зв'язку і забезпечують пошук і відображення заздалегідь форматованих результатів відповідно до переданих параметрів. Остаточне форматування і конвертація в HTML здійснюється модулем зв'язку.
 • Бібліотека форм-файлів – основа технології авторизованого доступу. Розроблений алгоритм дозволить не зберігати постійно пошукові сторінки і сторінки виводу результатів – вони створюються при отриманні запиту на виконання операції і видаляються після завершення процесу. Тому, неможливо здійснити несанкціонований доступ до всіх режимів з Інтернет.
 • Технологічні бази даних. Містять інформацію про реєстрацію віддалених користувачів і замовлення, що надійшли.
 • Дерево статичних сторінок. Використовується для первинного вивчення і як приклади для оформлення свого серверу.
     WEB-ІРБІС є надійною і зручною платформою для реалізації бібліотечних інтернет-додатків і їх подальшої інтеграції до єдиного бібліотечного інтернет-комплексу. WEB-ІРБІС – постійно удосконалюється і модифікується, йде додавання нових функцій і можливостей, заглиблюється інтеграція з іншими підсистемамі родини ІРБІС. На його базі побудована аутсорсингова сервісна служба ІРБІСхост. Забезпечується підтримка користувачів як традиційним способом, так і через систему Інтернет-конференцій.
  
 
Авторські права © 2020 Матрикс Пресс. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2012 © Український переклад Joomla! Україна.